Video Vivo

 Eventualmente -aquí- transmitimos en vivo entrevistas o eventos.